Ziekteverzuim bij Vlaams onderwijspersoneel op hoogste punt sinds jaren

Het ziekteverzuimpercentage voor het Vlaamse onderwijspersoneel is de afgelopen jaren blijven stijgen. Het was in 2019 het hoogst van de laatste vijf jaren. Het ziekteverzuimpercentage bij het Vlaamse onderwijspersoneelbedroeg in 2019 4,65% (eendagsziekten inbegrepen). In 2018 ging het om 4,48%. Dat staat in het rapport afwezigheden naar aanleiding van ziekte Vlaams Onderwijspersoneel over 2019.

In 2019 werden er 3.005.582 ziektedagen genomen door het Vlaamse onderwijspersoneel. Dat is een stijging van 152.412 dagen of 5,34 % tegenover het aantal ziektedagen van 2018. Om dat cijfer te interpreteren, moet ook rekening gehouden worden met een stijging van het aantal personeelseenheden, waar we te maken hebben met een stijging van 1,67%.

Eén van de mogelijke verklaringen voor die stijging is de toename van het aantal personeelsleden in de leeftijdscategorie van 56 tot 65 jaar. Ingevolge de maatregelen in verband met het verminderen van de mogelijkheden tot vervroegde uitstap en het opschuiven van de pensioendatum waren er in 2019 30.354 personeelsleden in deze categorie, ten opzichte van 28.261 in 2018. Dat komt overeen met een stijging van 7,4 %. In combinatie met het feit dat het ziekteverzuimpercentage stijgt met de leeftijd, is die evolutie mee een verklaring voor de stijging van het ziekteverzuimpercentage in het Vlaams onderwijs in 2019.

Het aantal eendagsziekten is in 2019 gestegen met 6,51% of 7.218 dagen, terwijl het globale aantal ziektedagen steeg met 5,34%. In totaal ging het in 2019 om 110.823 ziektedagen van één dag.

Het gemiddeld aantal ziektedagen per personeelslid bedraagt in 2019 16,96 dagen ten opzichte van 16.37 dagen in 2018. We zien ook dat deeltijds werkende personeelsleden gemiddeld iets meer ziek zijn dan voltijds werkende personeelsleden namelijk 17,53 dagen tegenover 16,27 dagen bij voltijds werkende personeelsleden.

Het ziekteverzuimpercentage van het gesubsidieerd vrij onderwijs, meer bepaald 4,58%, is lager dan het algemeen ziekteverzuimpercentage van 4,65 %. Het ziekteverzuim is gestegen in alle netten behalve in het gesubsidieerd provinciaal onderwijs, waar het daalde.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More