Wrevel over ‘ongepaste steun’ van NAVO aan Turkije

In de kamercommissie voor Landsverdediging werd op 9 december een hoorzitting gehouden over het Operatieplan 2021 van Defensie. Tijdens die zitting gaf de legerleiding meer uitleg over de buitenlandse operaties van het Belgisch leger.

Kolonel Vlieger Frédéric Givron (Generale Staf) gaf meer details over de Belgische medewerking aan de operatie Tailored Assurance Measures – Turkey (TAM-T). Het gaat om Mission-AWACS (Airborne Warning and Control System), met twee Belgische bemanningsleden gedurende 25 dagen.

TAM-T is de NAVO-operatie die thans op de Middellandse Zee aan de gang is ter ondersteuning van de verzekerende of geruststellende maatregelen van de NAVO voor Turkije.

De N-VA fractie steunt de operaties voor collectieve defensie in NAVO-verband op de oostflank, mits enig voorbehoud wat betreft de Tailored Assurance Measures – Turkey (TAM-T). “Turkije voert immers een hoogst betwistbaar beleid en het feit dat dit land binnen het kader van de NAVO om bijstand vraagt, getuigt van ongepaste arrogantie”, aldus de N-VA.

Minister Dedonder: “Wat betreft Tailored Assurance Measures – Turkey (TAM-T), dit betreft een beperkte missie van 2 militairen gedurende 25 dagen aan boord van AWACS-vliegtuigen in het kader van de missie van collectieve veiligheid, net zoals bij Sea Guardian het geval is.” Sea Guardian is een operatie in de Middellandse zee van de NAVO.

Ook kapitein Kristof Van Belleghem stelt de N-VA gerust: “De deelname aan NAVO AWACS-bemanningen is een continu gegeven overeenkomstig het NAVO-vliegplan en maakt inherent deel uit van de vervulling van de verplichtingen tegenover het bondgenootschap. Tailored Assurance Measures – Turkey (TAM-T) is hier eveneens een onlosmakelijk onderdeel van.”

Turkije ligt de laatste maanden onder vuur. Zo is de EU bereid om nieuwe sancties tegen het land te treffen omwille van diverse dossiers.

 

 
 
Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More