Wrevel bij Dalle over standpunt VVJ

De Vlaamse Vereniging van Journalisten – afgekort VVJ – is de beroepsvereniging van de in Vlaanderen actieve journalisten. De VVJ waarschuwt voor de sterke Vlaamse oriëntatie die van de openbare omroep VRT wordt verwacht. “Dat er vanuit een Vlaamse affiniteit nieuws wordt verstrekt voor alle Vlamingen is evident. Maar nooit kan het de taak van redacties zijn om een Vlaamse identiteit te promoten of – erger nog – te construeren. Een dergelijk dirigisme maakt van journalisten loutere instrumenten voor politiek-ideologisch gebruik.”

Andere publiek gefinancierde nieuwsmedia worden volgens de VVJ zo mogelijk nog meer in hun onafhankelijkheid en kwaliteit bedreigd. “De VVJ nam eind 2020 met ontzetting kennis van enkele politieke tussenkomsten in het Vlaams Parlement met betrekking tot BRUZZ. Daar werden concrete redactionele nieuwskeuzes rechtstreeks gelinkt aan de verdere dotatie voor BRUZZ in het kader van diens nieuwe beheersovereenkomst.”

Tom Demeyer, woordvoerder van minister Dalle, reageerde in naam van de minister. “De autonomie van redacties is fundamenteel in het Vlaams mediabeleid, daar sta ik als minister van Media garant voor. Op geen enkele manier kan er sprake zijn van politieke inmenging of druk bij de redacties. In alle beleidsdocumenten en in alle tussenkomsten namens de regering heb ik hier al de nadruk op gelegd. Ik betreur dat de VVJ deze woorden in twijfel trekt.”

Verder is de minister het niet eens met enkele veronderstellingen en aannames die door de VVJ naar voor worden geschoven. “De indruk wordt gewekt dat de beheersovereenkomst van de VRT de taak geeft aan de VRT om de Vlaamse identiteit te construeren. Dit is onjuist. Wel werd opgenomen dat de VRT, als grootste Vlaamse cultuurinstelling, de Vlaamse identiteit in al haar verscheidenheid uit moet dragen en de diversiteit in de samenleving moet laten zien. Ik benadruk hier nogmaals bij dat het de redacties zijn die bepalen wat wordt gebracht als nieuws.”

Ook met betrekking tot de monitoring van de onpartijdigheid is het bericht onjuist: “Nergens wordt gezegd dat de VRT in een mathematisch keurslijf wordt geduwd.” Onlangs gaf de minister in het parlement nadere toelichting bij. “Het zijn niet de politici die zullen toezien op de onpartijdigheid van de VRT. De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) staat in voor de externe controle van de KPI’s, de doelstellingen, en dus ook van deze,” aldus de minister, “De VRM kan een beroep doen op externe expertise en dat is wat hier zal gebeuren. De VRM zal ter zake een overheidsopdracht realiseren en plaatsen om dit verder uit te werken.” De minister betreurt de teneur van het bericht en zal in gesprek gaan met de VVJ om toelichting te geven bij zijn beleid.

Ook in het Vlaams parlement staan vragen op de agenda over het standpunt van de VVJ.
Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More