Wil Bart Somers zijn burgemeesterssjerp uitbesteden?

Als je het denkt beter te kunnen, mag je de taken van het stadsbestuur overnemen.

‘Right to challenge’, zo heet het geniale plan van Bart Somers. De mosterd haalde hij  in Groot-Brittannië. Of beter, het principe van ‘het recht om uit te dagen’ werd al in mei 2019 in het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering opgenomen.

Vind je dat je straat te vuil is, de speeltuin verloederd, of kan jij beter de pintjes tappen in de gemeentelijke sporthal, dan kan je je gemeentebestuur uitdagen en de taken overnemen. Dat het een verdoken besparing is, zal je geen enkel politicus horen zeggen. Daar heet het een win-winsituatie. Of de aannemer aan wie het maaien van het gras en het onderhoud van de gemeentelijke bloemen is uitbesteed er ook zo over denkt, valt te betwijfelen.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) stelde maandag het ‘Right to challenge’ voor in Hasselt, waar lokale verenigingen al jaren het onkruid wieden. Hij wil het in heel Vlaanderen uitrollen. Let wel, je kan er als vereniging wat mee bijverdienen, want de arbeid wordt vergoed. Ideaal om witte konijnen te vinden tussen de gemeentelijke struiken. Iedereen – burgers, verenigingen en/of ondernemingen – die denkt een taak beter te kunnen uitvoeren, mag daarover een plan van aanpak indienen bij het lokale bestuur. Wordt het goedgekeurd, dan kan je aan de slag en word je vergoed.

Wij vroegen ons af of die win-winsituatie ook geldt voor de job van burgemeester? Wij vinden namelijk dat wij dat beter kunnen en zouden in plaats van brandnetels uittrekken de gemeenteraad willen voorzitten. ‘Right to challenge’! Of zijn zij beter dan de ‘gewone’ werkman?

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More