Weyts keurt aanvraag Franstalige faciliteitenscholen goed

In augustus 2020 hebben acht schoolbesturen van de Franstalige faciliteitenscholen in de Vlaamse Rand een gezamenlijk dossier ingediend met een aanvraag tot gelijkwaardigheid voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor het basisonderwijs.

Een faciliteitengemeente is een Belgische gemeente, gelegen in een eentalig gebied, waarvan grondwettelijk is vastgelegd dat ze gemeentelijke diensten, als burgers daar om vragen, ook in een andere taal moet aanbieden dan in de officiële taal van het taalgebied waarin de gemeente ligt. Deze anderstalige diensten worden (taal)faciliteiten genoemd. Zo moeten Vlaamse of Duitstalige faciliteitengemeenten Franse taalfaciliteiten aanbieden en moeten Waalse faciliteitengemeenten Nederlandse en/of Duitse taalfaciliteiten aanbieden.

Na advies van de onderwijsinspectie en advies van een commissie van deskundigen neemt de Vlaamse Regering akte van het engagement van de aanvragers over de versterking van het Nederlands taalonderwijs en beslist, gezien de specifieke context van de faciliteitenscholen, om de ingediende aanvragen goed te keuren. De beslissing werd op 18 december 2020 op voorstel van viceminister-president Ben Weyts (N-VA) genomen.

Volgens Hilde Crevits, voormalig minister van Onderwijs, is de situatie van de Franstalige faciliteitenscholen een complex gegeven. “We moeten er ons dan ook voor hoeden de situatie te simplificeren”, verklaarde ze eerder in het parlement.  
 
Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More