Werkgroep politieke partijen vergadert dinsdag over lobbying en geschenkregister

Dinsdag komt in de Kamer de werkgroep politieke partijen bijeen. Er is een digitale vergadering ‘met gesloten deuren’ via Zoom.

Op de agenda staan 4 punten. Voor de verkiezingsuitgaven wordt een vereenvoudigd aangifteformulier voorgesteld. Er wordt nagedacht over de bekendmaking van de overzichten van sponsoring. Er is dinsdag ook een verzoekschrift over de verkiezingspropaganda op sociale media. Tot slot wordt er vergaderd over de aanbevelingen van GRECO over lobbying en het geschenkregister.

De Groep van Staten tegen Corruptie (GRECO) is opgericht in 1999, en telde aanvankelijk 14 staten, waaronder België. Momenteel verenigt deze 49 lidstaten (waarvan 48 lidstaten van de Raad van Europa uit West-, Centraal- en Oost-Europa en daarnaast de Verenigde Staten).

De GRECO heeft tot doel de mogelijkheden van zijn lidstaten in de strijd tegen corruptie te verbeteren, door toe te zien op de uitvoering van de verbintenissen die zij op internationaal vlak zijn aangegaan. Daarvoor heeft ze een soepel en doeltreffend follow-up mechanisme uitgebouwd.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More