Welkom in de Covid-19 goelag

Zitten we met zijn allen in de grot van Plato? Er zit een rij gevangenen met hun rug naar de ingang en ze kijken naar de achterwand van de grot. De schaduwen vallen door het vuur op de wand waar de gevangenen tegenaan kijken. Ze zullen denken dat deze de realiteit vormen en hun gesprekken zouden over de waarneming van deze realiteit gaan.

Wat heeft deze allegorie te maken met de coronacrisis? We zien de schaduwen van politici en denken dat ze het goed voorhebben met de burgers. We zien enkel de schaduwen van deze politici. Misschien doen ze zaken die de burger niet mag zien?

Het was deze bedenking toen ik het interessante en goed getimede boekje van collega-auteur en vriend Walter Baeyens las. In De Covid-19 Goelag laat Walter uitgebreid zien hoe de coronacrisis kon ontstaan, hoe dit experiment in de afgelopen jaren zorgvuldig is voorbereid en waarom deze ‘gekochte pandemie’ volgens hem zal uitlopen op een gezondheidsdictatuur.

Baeyens betoogt dat de moderne virologie veel minder exact is dan doorgaans wordt aangenomen en dat er grote onzekerheid is over de werkzaamheid van vaccinatie. Het gaat de grote farmaceuten, machtige ‘filantropen’ zoals Bill Gates en invloedrijke ngo’s van mensen zoals Soros ook niet om de gezondheid van de burger. De coronacrisis kunnen we volgens Walter alleen begrijpen als een cruciale stap in de verwerkelijking van de beruchte ‘2030 Agenda’ van de Verenigde Naties: de blauwdruk voor de komende tirannie.

Wie wil weten wat er echt speelt in de coronacrisis krijgt met dit boek een indruk van de dystopische toekomst van de Covid-Goelag. In een even meeslepend als overtuigend narratief waarschuwt Baeyens de lezer die nog denkt dat we op een dag weer teruggaan naar ons normale leven: “De toekomst wordt niet wat we hoopten of verwachtten. Die toekomst hebben we net uit handen gegeven.” We krijgen hiervan elke dag al diverse voorbeelden, voor wie het wil zien. 

Walter verwijst in zijn boek naar zaken die opvallen en die we als burgers toch op die muur voor ons zien, zoals de merkwaardige speech van Johnson waarover we hier al een stuk schreven. Voor hem is dat een bewijs. Anderen zien er gewoon een merkwaardige speech in.

Heeft de auteur gelijk? We hopen uiteraard van niet, maar zoals alle intelligente burgers moeten we op onze hoede zijn. Politici hebben in het verleden al vaker getoond dat ze niet altijd het belang van de burger dienen.
Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More