Welke roekeloze strategie volgt Trump?

De bestorming van het Capitool door aanhangers van president Trump levert hallucinante beelden op. Het Capitool in de Amerikaanse hoofdstad Washington is de zetel van de volksvertegenwoordiging van de Verenigde Staten, de wetgevende macht in de zogeheten ‘trias politica’.

In het Capitool zetelen zowel de Amerikaanse Senaat (vertegenwoordiging van twee senatoren per staat) als het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden (evenredige vertegenwoordiging naar grootte van de staat), tezamen het Congres genoemd.

De echte vraag is wat de strategie van president Trump is de komende dagen en weken.

Volgens professor Bart Kerremans gelooft driekwart van de kiezers van Trump dat de verkiezingsoverwinning van Biden effectief ‘gestolen’ is. Dat kan Trump sterken om een roekeloos plan uit te voeren. Een mogelijkheid is het invoeren van de krijgswet. Daar was eerder al eens een gerucht over.

De krijgswet of staat van beleg is een noodtoestand die in werking treedt als het leger de rechtspleging overneemt van de burgerlijke autoriteiten. Tijdens de periode dat de krijgswet van kracht is, gelden vaak andere wetten dan normaal. Het leger houdt toezicht op naleving hiervan, en gerechtelijke vervolging vindt veelal plaats door de krijgsraad.

Volgens berichten zou Trump op de dag van de eventuele machtsoverdracht aan Biden naar Schotland reizen. Anderen beweren dat hij zijn kandidatuur voor de volgende verkiezingen zou aankondigen. Maar wat indien Trump er écht van overtuigd is dat hij en niet Biden de legitieme winnaar is? Wat vandaag zeker is, is dat Trump nog steeds niet van plan is om de macht over te dragen aan Biden. Een roekeloos plan is dan altijd mogelijk.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More