Weinig juridische hinderpalen voor bedelende moeders met kinderen

In België is bedelarij op zich niet strafbaar. Het misdrijf bedelarij is immers in 1993 al uit het strafrecht gehaald. Gemeenten mogen bedelarij als dusdanig dus niet verbieden. Toch doen een aantal gemeenten dat wel of leggen ze bedelarij aan banden op basis van hun politiebevoegdheden inzake gezondheid, veiligheid en openbare rust.

Federaal kamerlid Katleen Bury (VB) had onlangs een schriftelijke vraag voor minister van Binnenlandse Zaken over dat fenomeen. Bury: “Steeds vaker ziet men op de openbare weg jonge moeders en/of gezinnen die bedelen. Om extra medelijden te wekken hebben zij vaak een baby in hun armen of stimuleren zij jonge kinderen om samen met hen te bedelen. Naar verluidt worden vaak kalmerende middelen aan de baby’ toegediend om te vermijden dat zij opstandig worden. Het gaat hier duidelijk om een flagrante vorm van kindermishandeling.” Het kamerlid wil van de minister weten wat de cijfers zijn en of er een (federaal) ontradingsbeleid gevoerd wordt.

Minister Verlinden: “Bedelarij werd enkele jaren (in 1993 al, red.) geleden opgeheven als strafrechtelijk misdrijf. Sommige gemeenten hebben bedelarij evenwel opnieuw opgenomen in hun gemeentelijke reglementen en verordeningen als administratieve inbreuk die gesanctioneerd kan worden met een gemeentelijk administratieve sanctie in toepassing van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.”

“Er zal daarbij wel rekening moeten gehouden worden met het feit dat dergelijke mensen veelal geen vaste woon- of verblijfplaats hebben wat het voeren van een administratieve procedure bemoeilijkt. Bovendie bestaat de kans dat deze mensen onvermogend zijn, hetgeen problemen kan opleveren bij de invordering van de boete.”

Exploitatie van bedelarij daarentegen is wel nog een strafrechtelijk misdrijf , dat geregeld wordt via artikel 433ter van het Strafwetboek, maar dit behoort dan ook tot de bevoegdheid van de minister van Justitie.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More