Waarom wil koning Filip ondergrondse tunnel toegankelijk maken?

Wat is koning Filip van plan op zijn domein in Laken? Hij wil immers een ondergrondse tunnel toegankelijk maken. Is hij van plan om zich daar terug te trekken of heeft hij andere plannen met deze ondergrondse gaanderij?

De aanbesteding werd onlangs gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen. Concreet gaat het om het toegankelijk maken van de perronbedding in een ondergrondse gaanderij over een breedte van 2 m en een lengte van 28 m op het koninklijk domein van Laken.

Voor het aanbrengen van de porfier (een hard gesteente) wordt de te behandelen zone gevrijwaard van het aanwezige grove steenpuin. De grove stukken steen worden naast de te behandelen zone gelegd. Ook nog uit te voeren door de aannemer: verdichten, trillen van de zone met een trilplaat.

Tot slot: “Aanbrengen van een laag porfier min 5 cm , max 10 cm, uit de afgewerkte zone mogen geen steenresten zicht-of voelbaar zijn. Het porfier wordt via luchtschacht vanaf parking in gaanderij gestort waarna het dient verdeeld te worden door middel van kruiwagens. De gaanderij is slechts toegankelijk met kruiwagens.”

Het behoeft eigenlijk geen verduidelijking, maar deze werken worden uiteraard op kosten van de burger uitgevoerd.


 

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More