Waarom Sihame me aan Filip en Mathilde doet denken

De monarchie in België is theater. Duur theater, maar wel theater. Je zou kunnen argumenteren dat de burgers voor een paar euro per jaar zicht krijgen op dat schouwspel met toneelspelers Filip, Mathilde, Albert en Paola. 

Na de persconferentie van Sihame gisteren had ik dezelfde indruk: wat we zien is theater, slecht en duur theater, maar wel theater. Wie evenwel niet blij was met dat spektakel, waren de specialisten van i-Force. Zij werden tijdens die voorstelling van Sihame & Co een paar keer genoemd en waren niet echt onder de indruk.

Aangezien de persconferentie van het gezelschap van Sihame in belangrijke mate gericht was op het door i-Force opgemaakte auditrapport, wensten ze daar via een droog bericht een korte reactie te geven op een aantal punten die door de heer Vande Lanotte werden aangehaald met betrekking tot het rapport van i-Force.

En aangezien i-Force niet over een communicatiemachine beschikt zoals Sihame, willen we hier wel even ingaan op die reactie van de echte specialisten van i-Force. Heer Vande Lanotte is voor zover we weten immers een grondwetspecialist en geen forensisch auditor of accountant.

Ten eerste wensen de experts van i-Force te verduidelijken dat ze er, gelet op het mogelijke reputatierisico van de VZW (LGU) en de betrokkene (Sihame), alles aan hebben gedaan om de vertrouwelijkheid van het rapport te garanderen. Het kan volgens hen dan ook niet aan i-Force worden verweten dat delen van het rapport in de openbaarheid zijn gekomen, dat bepaalde vaststellingen uit hun context werden gehaald en dat allerhande insinuaties werden geformuleerd in de media.

Ten tweede wensen de experts van i-Force met klem te ontkennen dat ze moedwillig feitelijke onjuistheden in het rapport zouden opgenomen hebben om de zaak “op te blazen”. Meester Vande Lanotte hekelde de opname van doorgestorte bedragen als uitgaven. Hij vermeldt op een slide : “doorstorten verkeerdelijk ontvangen betalingen worden door i-Force ten onrechte als uitgaven beschouwd (115K excl Btw).”

In het verslag van i-Force wordt enkel vastgesteld dat deze bedragen “naar de bankrekening van LGU worden overgeschreven. LGU schrijft op haar beurt deze bedragen over naar de bankrekening van WANNAWORK. Het is onduidelijk waarom deze bedragen aanvankelijk naar LGU werden overgeschreven”.

i-Force beschouwt deze betalingen helemaal niet als uitgaven maar neemt deze wel op in het verslag om aan te tonen dat er een verwevenheid is tussen de VZW en de verschillende vennootschappen van Sihame waardoor 4 verschillende partijen naar de foutieve begunstigde, in casu de VZW, bedragen overschrijven. Indien er terugbetalingen zijn gebeurd, werden deze tevens transparant in het rapport van i-Force opgenomen.

De experts van i-Force opteerden voor bedragen inclusief BTW. Enerzijds omwille van het feit dat i-Force de analyse heeft uitgevoerd op basis van de bankbewegingen en niet op basis van de facturatiestroom. Dit omwille van de door team-Sihame zelf toegegeven ‘slordige boekhouding’ en het feit dat stukken van de boekhouding niet eens beschikbaar waren. Anderzijds omdat de bedragen inclusief BTW een correcter beeld geven omwille van de mogelijks verschillende BTW-stelsels die van toepassing kunnen zijn.

Ten derde hebben de experts van i-Force in hun audit op basis van de hen ter beschikking gestelde informatie niet kunnen besluiten of er wel of niet sprake zou zijn geweest van persoonlijke verrijking. Zo kregen ze bij i-Force geen volledige inzage in de activiteiten en de administratie van de betrokken vennootschappen, waardoor ze geen uitspraak konden doen over de prestaties die tegenover betalingen stonden. Het is nu aan de bevoegde overheids- en gerechtelijke instanties om deze zaak verder uit te klaren. Zo is dat. May the Force be with i-Force.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More