Waarom beleidsmakers de coronacrisis niet onder controle (kunnen) krijgen

Heel wat mensen begrijpen niet waarom we vandaag blijkbaar ondanks alle maatregelen voor een nieuwe derde golf staan. Wat is er vandaag anders dan pakweg 2 of 3 weken geleden?

Het antwoord staat in een paper van Andrew Jones en Nikolay Strigul. Traditionele epidemiologische modellen tonen een beperkt vermogen om de omvang en dynamiek van de COVID-19-epidemie in verschillende landen te voorspellen. Om een dieper begrip van het gedrag van het virus te krijgen, hebben de auteurs zich tot de chaostheorie gewend.

Die benadering leverde positieve resultaten op bij het analyseren van eerdere ziekten zoals mazelen. De auteurs veronderstellen dat de onvoorspelbaarheid van de pandemie een fundamentele eigenschap zou kunnen zijn van de verspreiding van de ziekte aangezien het een chaotisch dynamisch systeem is. Hun wiskundig onderzoek naar COVID-19-epidemische gegevens in verschillende landen toont aan dat deze dynamiek effectief vergelijkbaar is met het chaotische gedrag van veel systemen.

De auteurs concluderen dus dat de gegevens aangeven dat de COVID-19-epidemie chaotisch gedrag vertoont, waarmee beleidsmakers rekening moeten houden. Bovendien zijn de schaal en het gedrag van de epidemie in wezen onvoorspelbaar vanwege de eigenschappen van deze chaotische systemen. Een interesssant boek over deze chaotische systemen werd onlangs geschreven door James Gleick. Gleick bouwt verder op het baanbrekende werk van Benoît Mandelbrot.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More