Vzw ‘T SCHELDT bestaat niet meer

Op 25 maart werd een bijzondere algemene vergadering (BAV) bij de vzw ‘T SCHELDT gehouden. Aanwezig zijn Wouter Murrath, Erik D’Hamers en Wim Devriendt.

De vergadering vindt plaats op het adres van de vereffenaar.

Murrath wordt aangeduid als voorzitter van die BAV en Devriendt als secretaris en stemopnemer.

Op de agenda staan 3 punten: de goedkeuring van het verslag van de vereffenaar, de beslissing over de bestemming van het batig saldo en de (definitieve) sluiting van de vzw.

Wat het eerste punt betreft stellen de leden vast dat er geen schulden zijn. Het verslag wordt dan ook goedgekeurd. De vzw beslist ook om het batig saldo te storten aan de vzw Heurisco in Schilde. Een vzw die toch wel toevallig op hetzelfde adres staat als waar de man op wiens servers ‘tScheldt heel toevallig staat woont, en die door stom toeval onlangs geheel onschuldig werd opgepakt naar aanleiding van een onderzoek naar ‘tScheldt zeker. Enfin, ‘t zal wel toevallig zijn. 

Tot slot beslist de BAV tot definitieve sluiting van de vzw. De vergadering beslist dat de opdracht van de vereffenaar hiermee eindigt.

De akte ‘sluiting vzw’ werd vervolgens vandaag in het Staatsblad gepubliceerd. Daarmee is de laatste stap gezet in het proces van het beëindigen van die vzw.

Vandaag worden er wel nog steeds berichten gepubliceerd onder de naam ‘t Scheldt. Deze kunnen dus juridisch gezien niets meer te maken hebben met deze vzw aangezien deze niet meer bestaat.Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More