Vzw G1000 nu ook formeel opgericht

David Van Reybrouck en 4 andere personen zijn begin maart overeengekomen om de vzw G1000 op te richten.

David Van Reybrouck is volgens zijn website ‘een van de meest veelzijdige auteurs van zijn generatie. Naast zijn gekende werk Congo, schreef hij essays, proza, poëzie en theater.’

G1000 is een meertalige organisatie die zich inzet voor een democratie waarbij burgers meer betrokken worden in het beleid. G1000 wil daarom innovatieve methodes verkennen en toepassen zodat deze een centrale plaats krijgen in het vormgeven van beleid. Het gebruik van deliberatieve democratische methodes met gelote burgers is daarbij één van de belangrijke instrumenten. Bij deze methodes formuleert een groep per lot gekozen burgers concrete beleidsaanbevelingen na voldoende geïnformeerd te zijn over een beleidsthema en na hierover uitgebreid met elkaar in gesprek te zijn gegaan. G1000 streeft de toepassing van deze innovatieve methodes na op de verschillende beleidsniveaus in België volgens de hoogste internationale standaarden.

Voor haar activiteiten kan de G1000 ook buiten België actief zijn en samenwerkingen met andere organisaties opzetten.

De oprichtingsakte van G1000 werd deze week in het Staatsblad gepubliceerd.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More