VRT steeds vaker betrokken bij rechtszaken

Vlaams parlementslid Klaas Slootmans (VB) wil van bevoegd minister Dalle weten hoe vaak de VRT betrokken is bij rechtszaken. De VRT laat Dalle weten dat ze geen jaarlijks omvattend overzicht bijhoudt over het aantal rechtszaken waarin zij betrokken was (hetzij als eiser, verweerder of burgerlijke partij).

Dalle: “Wat de dadingen betreft, deze bevatten standaard een wederkerige en strikte geheimhoudingsverbintenis in hoofde van de VRT waardoor openbaarmaking van bedragen juridisch onmogelijk is.” Een dading is een overeenkomst tussen partijen om een (vermogensrechtelijk) rechtsgeschil te beëindigen of te voorkomen.

In het kader van de jaarlijkse rapportering naar de bedrijfsrevisor, informeert de VRT wel over het aantal rechtsgedingen met een substantieel financieel risico. De voorbije jaren ging het over de volgende aantallen:

2015 : 8
2016 : 13
2017 : 14
2018 : 13

2019 : 13
2020 : 15

Het gaat dus om een quasi-verdubbeling op 5  jaar tijd.

Dalle: “De rechtsgedingen voor een rechtbank worden door externe advocaten behartigd, weliswaar in samenspraak met de juridische dienst van de VRT. De advocatenuitgaven in het kader van rechtsgedingen zijn bedrijfsgevoelige gegevens en worden niet bekendgemaakt.”

Dalle neemt akte van al deze gegevens. “Het voeren van rechtsgedingen door de VRT is een operationele aangelegenheid verbonden aan de dagdagelijkse werking van de VRT die ressorteert – conform art. 14 van het mediadecreet – onder de bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder.”


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More