VRT op de vingers getikt door de VRM voor Black-out

Op 27 maart 2017 wordt het coproductieproject ‘Black-out’ door de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) erkend. Deze tiendelige Vlaamse misdaadserie werd door BV Telenet, samen met de VRT, in het kader van de stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector ingediend.

De reeks wordt vanaf 14 september 2020 niet-lineair beschikbaar gesteld op het betalend streaming platform ‘Streamz’ (en ‘Streamz+’) van de BV Streamz en via het betalend on-demand aanbod ‘Streamz’ en ‘Streamz+’ van dienstenverdeler BV Telenet. Dit nog voordat deze lineair op televisie wordt uitgezonden.

Het feit dat de reeks on-demand wordt aangeboden vooraleer deze lineair door de omroeporganisatie in kwestie wordt uitgezonden gaat in tegen de ontvankelijkheidsvoorwaarde vermeld in artikel 6, 6°, a°, van het besluit van de Vlaamse regering van 21 maart 2014 betreffende de stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector (het Uitvoeringsbesluit).

De reglementering vraagt dat het gehele project eerst in open net en lineair uitgezonden moet geweest zijn vooraleer er sprake kan zijn van een VOD-uitzending. In de huidige stand van de regelgeving en zijn ratio legis lijken er volgens de VRM in het kader van de stimuleringsregeling dan ook geen voorafgaande uitzendingen van het coproductieproject in Vlaanderen mogelijk.

De VRT heeft dan ook een inbreuk begaan tegen de toepassing van artikel 6, 6°, a), van het Uitvoeringsbesluit dat voorschrijft dat de gerealiseerde coproductieprojecten alleen lineair en alleen door een omroeporganisatie in open net kunnen worden uitgezonden, door alle aflevering van het coproductieproject eerst beschikbaar te stellen via de niet-lineaire televisiediensten ‘Streamz’ en ‘Streamz+’.

Ondanks het door de bevoegde minister geuite voornemen om de regelgeving te wijzigen en de exploitatiemogelijkheden meer te valoriseren, kan de VRM niet voorbij aan de vaststelling dat dit tot op heden nog niet is gebeurd en dat er dus een inbreuk is gepleegd. In deze omstandigheden is een waarschuwing volgens de VRM een gepaste sanctie.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More