VRM wil Vlaamse infuencers van TikTok sensibiliseren én controleren

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) is op zoek naar een ‘sociale media watcher’ die belangstelling heeft voor online video en sociale media. De sociale media watcher verzamelt informatie over platformen zoals Facebook, Instagram of TikTok en hun gebruikers. De medewerker van de VRM sensibiliseert de vloggers en influencers op die platformen en oefent toezicht uit op het naleven van de geldende regelgeving.

Samen met het team handhaaft die persoon op die manier de mediaregelgeving zoals omschreven in de wetgeving. Hij doet ook onderzoek naar de naleving van de mediaregelgeving (commerciële communicatie, bescherming minderjarigen) door de audiovisuele mediadiensten en videoplatformdiensten die in Vlaanderen gevestigd zijn.

De VRM heeft een ‘kamer’ voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen die uitspraak doet over geschillen die gerezen zijn naar aanleiding van het uitzenden van programma’s die de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig zouden kunnen aantasten, van programma’s die aansporen tot haat op grond van ras, geslacht, godsdienst of nationaliteit of van programma’s waarin discriminatie voorkomt tussen verschillende ideologische of filosofische strekkingen.

 

 

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More