Vrijspraak voor het niet dragen van een mondkapje

Brusselse rechter fluit ijverige agenten terug.

Door het gebrek aan een coronawet kan een rechter beslissen of het niet dragen van een mondmasker beboet wordt, of niet. Loop je straks tegen de lamp, dan is het hopen dat je een tegendraadse rechter treft, die het niet eens is met disproportionele coronaregels.

Een Brusselse twintiger die op 9 augustus aan de slachthuizen in Anderlecht – de overdekte markt en een openbaar domein dus – een boete kreeg omdat hij geen masker droeg, vocht die boete aan voor de politierechter. En die geeft hem gelijk. “Het overal en altijd verplichten van een mondmasker is buitenproportioneel en in tegenspraak met het universeel recht op vrijheid van beweging. Bovendien is de mondmaskerplicht een plicht die per wet zou moeten geregeld worden en niet per ministerieel besluit, bij deze is ze dus ongrondwettelijk”, luidt de motivatie van de rechter.

Een precedent. Grondwetspecialist Johan Vande Lanotte vindt het vonnis alvast te vergaand. Het parket kan nog in beroep gaan. Het heeft daarvoor een maand de tijd.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More