Voorstellen van N-VA en VB over financiering monarchie verschillen sterk

Dinsdag worden in de Commissie Financiën en Begroting van De Kamer twee wetsvoorstellen over de financiering van het koningshuis behandeld. De voorstellen verschillen inhoudelijk wel grondig van elkaar.

Het eerste wetsvoorstel is van N-VA. De wet van 2013 met betrekking tot de dotaties en vergoedingen toegekend aan leden van de koninklijke familie is volgens kamerlid Buysrogge aan evaluatie en aanpassing toe. “Wij zijn van mening dat de wet aangepast dient te worden, vooral met het oog op een sterkere parlementaire controle. Volksvertegenwoordigers moeten het laatste nieuws over de koninklijke familie al te vaak lezen in de media. Beter is dat zij van officiële activiteiten op de hoogte worden gehouden via gedetailleerde verslagen.” N-VA wil de bestaande wet van 2013 vooral verfijnen en verduidelijken.

Ook het Vlaams Belang  heeft een voorstel ingediend. Daar gaat het initiatief iets verder. “Dit wetsvoorstel strekt ertoe de aanvullende dotaties aan de koninklijke familie op te heffen.” De kamerleden van VB baseren zich hiervoor op het feit dat de koninklijke familie via de Koninklijke Schenking, de civiele lijst en een via de Belgische Staat gegenereerd familiefortuin over voldoende middelen beschikt om haar rol verder te vervullen.

De samengevoegde wetsvoorstellen worden dinsdag verder behandeld (voortzetting). Rapporteur is kamerlid Benoît Piedboeuf.Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More