Voormalig Vlaams politicus wijzigt naam

Opvallend bericht vandaag in het Staatsblad: bij koninklijk besluit van 21 januari 2021 is machtiging verleend aan de heer Sanctorum-Vandevoorde, Hermes, geboren te Jette op 7 mei 1981, wonende te Lubbeek, om zijn naam in die van “Sanctorum” te veranderen.

Sanctorum was een gekend Vlaams politicus. Bij de rechtstreekse Vlaamse verkiezingen van 7 juni 2009 werd hij voor Groen verkozen in de kieskring Vlaams-Brabant. Ook na de volgende Vlaamse verkiezingen van 25 mei 2014 bleef hij Vlaams volksvertegenwoordiger. Tot september 2016 had hij zitting in de commissie voor Leefmilieu, Natuur en Ruimtelijke Ordening.

Daarnaast was hij in de zittingsperiode 2009-2014 plaatsvervangend lid in de commissies voor Brussel en de Vlaamse Rand, voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie. Tussen eind april 2015 en midden november 2016 was hij ook lid van de vernieuwde Senaat als deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement in opvolging van Wouter Van Besien.

In september 2016 stapte Sanctorum uit zijn partij. Sanctorum wilde een totaalverbod voor onverdoofd slachten en vond dat zijn partij dit standpunt niet genoeg nastreefde. Sindsdien zetelde hij als onafhankelijke in het Vlaams Parlement. Hierdoor verloor hij zijn mandaat van deelstaatsenator. Mede hierdoor publiceerde hij in 2018 het boek ‘Eigen soort eerst’, waarin hij pleit voor een betere uitvoering voor de rechten van het dier.

Bij de Vlaamse verkiezingen van 2019 stelde hij zich geen kandidaat meer. Na zijn politieke loopbaan werd Sanctorum zaakvoerder van het consultancybureau Hugin&Munin, dat zich bezighoudt met technologie en dierenwelzijn.

Van de eventuele naamsverandering van Delphine Boël is voorlopig geen spoor in het Staatsblad.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More