Vlaming mag geen alternatief vaccinatiecentrum kiezen

Vandaag werd via een webinar meer uitleg gegeven over de Vlaamse vaccinatiecentra. Iedere meerderjarige Vlaamse burger zal een uitnodiging voor vaccinatie krijgen.

In de uitnodiging wordt aan iedere burger een vaccinatieplaats toegewezen. De postcode bepaalt de vaccinatieplaats en dus het vaccinatiecentrum. Dat het tweede vaccin in het oorspronkelijke centrum wordt toegediend, is logisch. Maar zelfs de keuze van het oorspronkelijke vaccinatiecentrum is volgens de presentatie niet mogelijk. Veranderen van vaccinatieplaats wordt immers niet toegestaan, ook niet tussen de gewesten. Nochtans zou een ander vaccinatiecentrum interessanter kunnen zijn, omdat het bijvoorbeeld gemakkelijker is voor de burger.

Om meer inzicht te geven in de opzet, de timing, de financiering, de vereisten en de werking van deze vaccinatiecentra, organiseert het Agentschap Zorg en Gezondheid, in samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur, VIVEL en VVSG, twee infosessies (met dezelfde inhoud) voor zorgraden en lokale besturen op woensdag 13 januari en donderdag 14 januari. Zorgraden en lokale besturen kregen daarvoor een uitnodiging.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More