Vlaanderen zet ‘MOS-klimaatmindmap’ in bij strijd tegen opwarming van aarde

De klimaatverandering is volgens de Vlaamse overheid dé uitdaging van de 21ste eeuw. Dit wereldwijde probleem werkt door zijn complexiteit verwarring in de hand. Er bestaan over dit thema volgens de Vlaamse overheid ‘heel wat misverstanden bij leerkrachten en dus ook bij leerlingen en studenten’.

Milieu op school (MOS) ontwikkelde de ‘MOS-klimaatmindmap’ om daar een antwoord op te bieden. Bij het maken van deze mindmap heeft MOS zich gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeksresultaten en de vele literatuur hierover. Leerkrachten kunnen met de klimaatmindmap en bijhorende tekst aan de slag om zelf het overzicht te bewaren en om te verwerken in lessen.

Een mindmap geeft vooral structuur en relaties weer met beknopte kernwoorden. Om alles maximaal begrijpbaar te maken, wordt extra uitleg gegeven bij de verschillende gebruikte kernwoorden.

De klimaatmindmap werd ontwikkeld om MOS-scholen die willen inzetten op klimaateducatie een houvast te geven. In de tweejarige klimaattrajecten die MOS aanbiedt, zetten ze leerlingen en leerkrachten aan tot duurzaam klimaatvriendelijk denken en handelen.

In het eerste jaar van het klimaattraject staat professionalisering centraal. Het schoolteam verdiept zich met hulp van MOS op verschillende manieren in de klimaatproblematiek. De MOS-klimaatmindmap is een hulpmiddel dat daarvoor kan worden ingezet. In de bijhorende tekst leggen ze ‘op een eenvoudige en duidelijke manier uit hoe de klimaatproblematiek in elkaar zit’. In de werkelijkheid is de klimaatproblematiek uiteraard een complex gegeven.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More