Vlaanderen wacht nog steeds op opbrengst 4G-veiling

De Vlaamse Regering wil 5G zo snel en efficiënt mogelijk uitrollen. Dat wil ze volgens bevoegd minister Dalle niet omdat technologie een doel op zich zou zijn, maar omdat 5G een essentieel element vormt in de digitalisering van het hele landschap maar vooral ook van de media. Dat is mooi, maar ondertussen wacht Vlaanderen nog steeds op de opbrengst van de veiling van 4G van jaren geleden.

Met grotere hoeveelheden data kan Vlaanderen volgens Dalle nog veel innovatiever het medialandschap herorganiseren en kunnen mediabedrijven innovatiever een goede service aanbieden aan de klanten, de Vlaamse publieke opinie.

In die context heeft minister Dalle de afgelopen weken contacten gehad met federale ministers Michel en De Sutter. Met minister De Sutter, die het dossier op federaal niveau opvolgt, had hij naar eigen zeggen “een bijzonder goed gesprek”.

Het federale regeerakkoord heeft ter zake afspraken vastgelegd en aangekondigd dat de gemeenschappen een hoger aandeel zullen krijgen in de veiling van die rechten. Wat minister Dalle betreft, mag dat aandeel zelfs beduidend hoger zijn, zoals het Vlaamse regeerakkoord ook stipuleert. Het toenemende mediagebruik verantwoordt dat hogere aandeel voor de gemeenschappen. Dalle vindt dat dit dossier vooruitgang boekt. 5G moet zo snel mogelijk technisch worden ondersteund, met tewerkstelling op het vlak van innovatie, en bedrijven die ermee aan de slag kunnen. De uitrol vormt een belangrijke prioriteit voor Vlaanderen, besluit de minister.

Vlaams parlementslid Katia Segers (sp.a) heeft wel enkele bedenkingen. Van de 5G-spectrumveiling verwacht minister Dalle dat deze 19,5 miljoen euro zal opleveren, waarvan 12,5 miljoen euro eenmalig en 7 miljoen euro recurrent. Segers: “Het Rekenhof merkt echter op dat de timing en opbrengst voorwerp van onenigheid vormen. Over de verdeling van de veilingopbrengsten moet het Overlegcomité nog de nodige afspraken maken. Een dergelijk akkoord zal niet evident zijn.”

Bovendien heeft het Rekenhof er volgens het Vlaams parlementslid op gewezen dat de federale overheid van de opbrengst van de 4G-veiling maar liefst 72 miljoen euro had moeten doorstorten naar de gemeenschappen, maar zeven jaar na de beslissing nog helemaal niets heeft doorgestort. Daar staat nog 72 miljoen euro, waarop ook de Vlaamse Gemeenschap recht heeft.

Segers wil tot slot weten welke actie de minister zal nemen om die doorstorting correct te laten gebeuren en hoe hij dit voor de 5G-veiling zal aanpakken.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More