Vlaanderen stort jaarlijks 2 miljoen euro in Mozambikaans fonds Prosaúde

Vlaanderen stort sinds 2008 jaarlijks 2 miljoen euro in het fonds Prosaúde. Zo wil de Vlaamse regering het gezondheidsbeleid en de gezondheidssector in Mozambique, één van de partnerlanden van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking, ondersteunen en versterken.

Op 1 januari 2021 nam Vlaanderen zelfs het voorzitterschap van Prosaúde over van Spanje. Prosaúde is het gemeenschappelijk fonds voor de financiering van de gezondheidssector in Mozambique. Het fonds bundelt donorbijdragen van Ierland, Zwitserland, Italië, Spanje, Vlaanderen en UNFPA. De Mozambikaanse overheid en de internationale donoren beheren samen het fonds.

Het Vlaamse Prosaúde-voorzitterschap geeft enerzijds blijk van de erkenning van Vlaanderen als een verantwoordelijke en deskundige ontwikkelingspartner door de andere, omvangrijkere toonaangevende donoren. Anderzijds demonstreert Vlaanderen met dit voorzitterschap zijn engagement voor de ontwikkelingssamenwerking in Mozambique.

Hoewel het fonds zeker effect heeft op de gezondheidszorg van Mozambique, toonde een eerdere audit aan dat er zware tekortkomingen zijn. Zo kon bij die doorlichting een totaal bedrag van 3.318.395 dollar niet verantwoord worden.

Vlaanderen kan nu ook het voortouw nemen om het fonds efficiënter te maken en ervoor te zorgen dat alle uitgaven verantwoord kunnen worden.Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More