Vlaamse regering wil structureel samenwerken met Marokko

In haar regeerakkoord heeft de Vlaamse Regering aangegeven dat zij een nieuwe samenwerking wenst op te starten met één of meerdere landen in Noord- en/of Oost-Afrika.

In dit kader hecht ze nu haar goedkeuring aan de intentie tot structurele, bilaterale samenwerking met Marokko, met als doelstelling structurele armoede en ongelijkheid te verminderen en bij te dragen tot de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

In lijn met de principes en uitgangspunten uit het kaderdecreet voor ontwikkelingssamenwerking, wenst de Vlaamse Regering hierover de dialoog op te starten met de Marokkaanse autoriteiten. Ze belast Jan Jambon, Vlaams minister bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking, met de uitvoering van deze beslissing.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More