Vlaamse regering wil anderstaligen in Vlaamse rand maximaal betrekken

De Vlaamse Regering besliste tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het decreet wijzigt over de omvorming van vzw ‘de Rand’ tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap en over de vaststelling van de bevoegdheden van de provincie Vlaams-Brabant rond de ondersteuning van de Vlaamse Rand.

De Vlaamse Rand is de gordel van Vlaamse gemeenten rond de hoofdstad Brussel. Die rand wordt Vlaams genoemd omdat hij integraal in Vlaanderen ligt en Nederlands er de officiële taal is.

Het gaat onder meer over de taken van het Documentatiecentrum Vlaamse Rand, het digitaal informeren, kennis verspreiden en ontsluiten van informatie over de Vlaamse Rand, een nauwere samenwerking tussen de diverse mediakanalen en een mogelijke bundeling van krachten en merken met als duidelijke doelstelling de versterking van de Vlaamse identiteit en het maximaal betrekken van anderstaligen en een aanpassing van artikelen in functie van de nieuwe vennootschapswet en in functie van actualisering van opdrachten en structuur van de organisatie.

Het wijzigingsdecreet werd op 24 februari 2021 al aangenomen door het Vlaams Parlement.

Dat de Vlaamse regering andertaligen in de Vlaamse rand (en dus Vlaanderen) maximaal wil betrekken is een flinke uitdaging. Als inwoner van Overijse (Vlaamse Rand) sinds 1997 merken we een manifeste en steeds grotere onwil bij Franstalige en anderstalige inwijkelingen om zich aan te passen. 

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More