Vlaamse regering werkt aan alternatief voor uitzendingen van BVN

De stichting BVN, ‘Het Beste van Vlaanderen en Nederland’, is een publieke televisieomroep die voor Vlamingen en Nederlanders in het buitenland via satelliet, streaming en andere distributiekanalen een selectie uit het aanbod van de Nederlandse en de Vlaamse publieke omroepen wereldwijd uitzendt, met bijzondere aandacht voor nieuws en achtergrondinformatie.

Op 16 december 2016 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe beheersovereenkomst goed tussen de Vlaamse Gemeenschap en BVN voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020. Conform artikel 16 van de overeenkomst werd in het voorjaar 2020 een evaluatie opgemaakt van de bestaande overeenkomst, met het oog op een eventuele verderzetting van de samenwerking.

De Vlaamse minister van Media heeft vanwege een digitale strategie en na overleg met zijn Nederlandse collega, de beslissing genomen om de samenwerking met BVN niet opnieuw te verlengen en voor de eerste jaarhelft van 2021 een uitdoofscenario te voorzien.

In dit kader keurde de Vlaamse Regering vorige vrijdag een addendum goed bij de overeenkomst. Het addendum regelt de verlenging van de samenwerkingstermijn van de inmiddels vervallen overeenkomst (2017-2020) met een half jaar tot en met 30 juni 2021. Tegelijk worden de gemaakte afspraken rond financiering en communicatie gedurende deze eerste jaarhelft van 2021 vastgelegd.

Net zoals er een overeenkomst liep met BVN, werd er ook een overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT afgesloten met betrekking tot de Vlaamse participatie in BVN voor de periode 2017-2020. In functie van de verlenging van de bestaande overeenkomst met BVN, zal ook deze overeenkomst verlengd worden. Dit addendum is evenwel nog in voorbereiding omdat hierin ook aandacht zal gaan naar de uitwerking en introductie van een waardevol en degelijk online alternatief voor BVN.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More