Vlaamse regering volgt Annemie Struyf naar het Hoge Noorden

In haar Regeerakkoord 2019-2024 richt de Vlaamse Regering nadrukkelijk de blik op het Noorden. Binnen dat kader besliste ze gisteren om de samenwerking met de landen van het Noorden, zoals gedefinieerd in de visienota ‘Vlaanderen en het Noorden’, een meer voorname plaats te geven in haar Europees en internationaal beleid.

De Vlaamse regering neemt zich voor om daarvoor de aanpak te volgen zoals die in de visienota is uitgewerkt. Deze visienota licht toe wat het strategisch belang van de samenwerking met het Noorden voor Vlaanderen kan zijn en welke inhoudelijke invulling daaraan gegeven kan worden.

In dat Regeerakkoord staat dat het de ambitie van de Vlaamse regering is dat Vlaanderen een onbetwiste referentie wordt in het Europa van de jaren twintig. “Zowel economisch als maatschappelijk richten we onze blik naar het noorden en meten we ons met samenlevingen als Nederland en Scandinavië. We leggen de lat hoog in alle domeinen van onze samenleving. Maar we doen dat op zo’n manier dat iedereen mee kan. Ongeacht afkomst, overtuiging, geaardheid of beperking. We scheppen een
kader dat iedereen aanmoedigt om het beste uit zichzelf te halen en mee te bouwen aan een Vlaanderen dat schittert.”

Of de Vlaamse overheid ook kijkt naar Denemarken, werd niet meegedeeld. Daar werd onlangs bepaald dat er geen ‘parallelle maatschappijen’ meer mogen ontstaan. Concreet mogen er over tien jaar geen buurten meer bestaan waar meer dan 30 procent van de inwoners ‘niet-westerse’ roots heeft. “Als talrijke ‘niet-westerse’ migranten en hun nakomelingen zich in bepaalde wijken vestigen, neemt het risico toe dat er religieus of cultureel parallelle samenlevingen ontstaan”, staat te lezen in een document van de Denen. Dat wil de hoogstaande Deense maatschappij verhinderen.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More