Vlaamse regering trekt half miljoen euro uit om De Liereman te herstellen

Op 22 april 2020 werd bijna 40 hectare van het erkend reservaat De Liereman in de as gelegd. Het door de brand getroffen gebied is één van de oudste en meest waardevolle delen van het natuurreservaat.

Landschap De Liereman in de Kempen (tussen Oud-Turnhout en Arendonk) bestaat uit bossen, heide, graslanden, stuifduinen en vennen. Ze maken er een uniek natuurgebied van in Europa. De Kempense biotopen zijn al eeuwenlang een thuis voor de wulp, de nachtzwaluw, de klokjesgentiaan en de rugstreeppad.

In dit kader van herstel na de brand kende de Vlaamse Regering een subsidie toe van 506.000 euro aan Natuurpunt Beheer vzw in Mechelen. De doelstellingen van de herstelmaatregelen zijn het verzachten van de negatieve effecten van de brand, het herstellen van de door de brand aangetaste veen- en heidehabitats en het verbeteren van de vereiste milieukwaliteiten.

Het project beoogt ook het versneld uitvoeren van een aantal omvormingswerken die reeds gepland waren in het kader van het goedgekeurd natuurbeheerplan en natuurinrichtingsproject.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More