Vlaamse regering keurt 3 brownfieldconvenanten goed

De Vlaamse regering heeft gisteren op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits 3 zogeheten brownfieldconvenanten goedgekeurd binnen het kader van het Brownfielddecreet.

Dat decreet (een wet op Vlaams niveau dus) wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet werd een systematiek ontwikkeld waarbij de actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten dat recht geeft op incentives (voordelen) en faciliterende maatregelen.

Een brownfield is een geheel van verwaarloosde of onderbenutte gronden die zodanig zijn aangetast, dat zij slechts gebruikt of opnieuw kunnen worden gebruikt door middel van structurele maatregelen. De gronden zijn geografisch aaneensluitend of liggen binnen een gebied met een homogene graad van verwaarlozing of onderbenutting. De oppervlakte van de brownfield laat toe om gecoördineerde bewerkingen voor de volledige brownfield uit te voeren (definitie volgens het brownfielddecreet).

Brownfieldconvenanten beschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader keurt de Vlaamse Regering principieel de brownfieldconvenant 157 Zele – Lange Akker, 190 Drongen – Bostoen en 234 Zwevegem – Sobelcard goed.

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal telkens het voorziene inspraakmoment organiseren en aankondigen, in samenwerking met de betrokken gemeente. Voorbeelden van getekende brownfieldconvenanten vind je hier.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More