Vlaamse overheid voorziet extra geld om burger warm(er) te maken voor coronavaccin

Uit een recente enquête van de Artsenkrant betreffende de perceptie van de artsen over het covid-vaccin blijkt dat meer dan 15% van de artsen een vaccin tegen covid-19 als (zeer) onbetrouwbaar beschouwt. Slechts 68% van de dokters zegt zijn patiënten actief tot covid-19-vaccinatie te zullen aansporen. 37% van de artsen zal zichzelf niet direct (laten) vaccineren tegen covid-19.

De resultaten van deze enquête werden al besproken door de Vlaamse overheid met de artsenvertegenwoordigers en vergen extra aandacht volgens de Vlaamse overheid. De verklaring is dat de arts een nauwe band heeft met de patiënt en deze laatste luistert naar het advies van de arts.

Volgens de Vlaamse overheid zijn er dan ook bijkomende middelen middelen nodig om de Vlaming warm te maken voor het coronavaccin.

Op vrijdag 23 april keurde de Vlaamse regering – op voorstel van Vlaams minister Wouter Beke – de organisatie goed van een extra algemene informatiecampagne over Covid-19 vaccinatie en een campagne over mijnburgerprofiel binnen het kader van de vaccinatiecampagne. Ze voorziet ook extra ondersteuning voor de uitwerking van de Covid-19 vaccinatiecommunicatie en extra communicatie-acties als mocht blijken dat de vaccinatiegraad onvoldoende hoog is. Hiervoor wordt 1,55 miljoen euro uit de coronaprovisie voorzien.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More