Vlaamse Commissie voor Volksraadplegingen had in 2020 niets te doen

Het jaarverslag van de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen werd eerder deze week gepubliceerd.

De Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen is een onafhankelijke commissie die de toezichthoudende overheid adviseert over het houden van een volksraadpleging. Het jaarverslag beschrijft de werking van deze commissie.

Het moet het dunste jaarverslag zijn in de geschiedenis met amper 4 (!) bladzijden. De belangrijkste uitleg staat op de laatste bladzijde: “In de loop van het werkjaar 2020 werden geen adviesvragen behandeld.” Concreet heeft de adviescommissie vorig jaar dus geen activiteit uitgevoerd.

De commissie heeft tijdens haar kennismakingsvergadering van 18 januari 2019 wel een werkafspraak gemaakt om één vaste dag in de maand vrij te houden om adviesvragen te behandelen. Dit is in principe de eerste maandag van de maand. De vergaderingen vinden plaats in de lokalen van de Vlaamse overheid.

De adviezen van de commissie zijn niet bindend. Er bestaat geen wettelijke verplichting om bij elk initiatief tot het houden van een volksraadpleging het advies van de commissie in te winnen.

De commissie bestaat uit een voorzitter en vier leden waaronder een ondervoorzitter. De voorzitter is een magistraat bij de Raad van State. Twee leden worden benoemd onder het zelfstandig academisch personeel van de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap en twee leden zijn ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

In 2019 behandelde de commissie nog 3 aanvragen.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More