Vlaams vaccinatiecentrum bevat zwakke plek

De blauwdruk van de toekomstige Vlaamse vaccinatiecentra is gepubliceerd. Het lijkt een beetje gek om nu al over de eventuele sluiting van die centra te spreken (die er nog niet zijn), maar de sluiting hangt volgens het document af van onder andere de (bereikte) vaccinatiegraad. De overheid stelt 70 % voorop.

Er moet een bufferruimte zijn in dat centrum om ‘vroege vogels’ op te vangen. En er wordt gestart met 1 tot 2 vaccinatielijnen per centrum om dan te kunnen opschalen naar 4 lijnen.

Er moet ook plaats zijn voor administratie (2x6m²). Een persoon in die ruimte geeft informatie over het vaccin en de nevenwerkingen. Merkwaardig is dat die persoon ook de anamnese afneemt en de contra-indicatie vaststelt. Een contra-indicatie is een reden of omstandigheid om een bepaalde behandeling, geneesmiddel of vaccinatie niet toe te passen

Een anamnese is wat een patiënt met betrekking tot de voorgeschiedenis en relevante omstandigheden van zijn ziekte of aandoening aan een zorgverlener kan vertellen. Een anamnese komt tot stand doordat de zorgverlener aan de patiënt gerichte vragen stelt. Afhankelijk van de specifieke situatie kunnen daarbij bijvoorbeeld relevant zijn: vragen over verschillende organen of eerdere ziekten.

Vervolgens is er de registratie van het vaccin en een afspraak voor het toedienen van het tweede vaccin (indien van toepassing zoals bij Comirnaty). Die persoon moet medisch opgeleid zijn en contra-indicaties kunnen inschatten.

De vraag die zich stelt, is of deze anamnese en vaststelling van eventuele contra-indicaties wel in dat vaccinatiecentrum moeten gebeuren. Het impliceert immers dat een aantal mensen het vaccin dan niet zal krijgen. Het zou allicht logischer zijn om deze mensen al op voorhand te screenen en te vermijden dat ze zich nodeloos verplaatsen naar dat centrum.Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More