Vlaams Belang wil juridische stappen tegen media die ‘onze cultuur’ onderdrukken

Op 4 december werd in de Commissie voor Economie van de Kamer gedebatteerd over het wetsontwerp van staatssecretaris Michel.

Kamerlid Erik Gilissen (Vlaams Belang) nam de gelegenheid te baat om een merkwaardig pleidooi te houden ter verdediging van ‘onze cultuur’.

Gilissen: “Onze eigen cultuur, die de basis is van onze eigen identiteit als volk, komt steeds meer onder druk te staan. Sociale en andere mainstream media geven maar al te vaak geen neutraal beeld.”

Het parlementslid wil dan ook de bescherming van ‘onze cultuur’ op sociale media. Hij spreekt in naam van de partij. “Vlaams Belang beveelt de regering dan ook aan om sociale en mainstream media op te dragen onze cultuur te eerbiedigen, een juridisch kader uit te werken om onze cultuur te beschermen en juridische stappen te ondernemen tegenover media die onze cultuur onderdrukken.”

Het kamerlid: “Dit systematisch wegvegen van onze cultuur en identiteit moet stoppen. De sociale en andere mainstream media moeten rekening houden met onze lokale gebruiken en cultuur, en deze eerbiedigen.”

Hierbij stellen zich onmiddellijk twee fundamentele problemen: hoe wordt ‘onze cultuur’ gedefinieerd en hoe kunnen – binnen het grondwettelijke kader van de vrijheid van meningsuiting – juridische stappen ondernomen worden tegenover media die deze cultuur zouden ‘onderdrukken’. De partij kan uiteraard altijd een resolutie bij De Kamer indienen om die bezorgdheden te concretiseren.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More