Vlaams Belang wil buitenlandse investeringen eerst screenen

Drie kamerleden – onder wie Barbara Pas – van het Vlaams Belang (VB) hebben een wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van economisch recht, wat de invoering betreft van een screeningsmechanisme voor directe buitenlandse investeringen die een invloed hebben op onze veiligheidsbelangen en strategische sectoren bij De Kamer ingediend.

Volgens de kamerleden kunnen directe buitenlandse investeringen een positief effect hebben op de economische groei van België, maar genereren die investeringen ook in sommige gevallen risico’s. Zo neemt de afhankelijkheid van het buitenland toe en wordt belangrijke kennis toegankelijk gemaakt voor buitenlandse investeerders.

Momenteel ontbreekt in ons land volgens het VB een adequaat regelgevend kader voor een evaluatie van deze risico’s. Er is op dit vlak volgens de partij nood aan een deugdelijk en transparant evenwicht tussen rechtszekerheid, proportionaliteit, administratieve eenvoud en voorspelbaarheid.

Het wetsvoorstel beoogt dus de invoering van een screeningsmechanisme voor directe buitenlandse investeringen die een invloed hebben op de Belgische veiligheidsbelangen en strategische sectoren. Het voorstel wordt volgens de agenda vandaag in de Commissie voor Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda besproken.

Er wordt een rapporteur aangesteld, er is een inleidende uiteenzetting en de werkzaamheden worden ook geregeld. Dat zijn de eerste stappen van het proces van een wetsvoorstel.Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More