Vlaams Agentschap voor Infrastructuur in het onderwijs (AGIOn) verloor 32,7 miljoen euro in 2020

In boekjaar 2020 boekte AGIOn een verlies (negatief resultaat) van 32,7 miljoen euro. De bedrijfsopbrengsten namen af terwijl de kosten toenamen.

AGIOn is een agentschap van de Vlaamse Gemeenschap dat is opgericht bij decreet van 7 mei 2004 als een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid en bij decreet van 16 november 2012 omgevormd tot een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap.

De voogdijminister is Ben Weyts (N-VA), viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

De missie van ons agentschap is ‘de realisatie en ontwikkeling van functionele en duurzame onderwijsinfrastructuur in Vlaanderen, en dit in samenspraak met de gebruikers’.

Het volledige verslag staat hier

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More