Vivaldi-regering wil nationale feestdag omvormen tot eigentijdse viering

Alberts jongste dochter Delphine heeft haar titel van prinses nog maar enkele maanden op zak en toch heeft ze zich al een paar keer in de kijker gewerkt. Ze opende diverse activiteiten als prinses en richtte zelfs een fonds op.

Kamerlid Barbara Pas (VB) wilde van premier De Croo vorige woensdag zijdelings weten of Delphine een officiële rol zal spelen. Dat kan van belang zijn bij het eventueel toekennen van een dotatie. Pas stelde eigenlijk een vraag over de protocollaire rangorde of de lijst van voorrang. Die regelt in België de protocollaire volgorde van de hoogste gezagdragers in het Belgisch openbaar leven. Aangezien de koninklijke familie voor de kardinalen komt, is de vraag over prinses Delphine interessant en gerechtvaardigd. De lijst van voorrang is pure symboliek, maar geeft toch de machtsverhoudingen tussen diverse groepen en de machtsverhouding tussen de federale regering en de deelstaten weer.

Parlementslid Pas: “Gezien het toenemende belang van de deelstaten wilde de vorige regering de protocollaire rangorde herzien. De toenmalige premier had het dossier naar zich toegetrokken, maar het bleef muurvast zitten. In het huidige regeerakkoord is er niets over terug te vinden. Ondertussen is er zelfs nog een prinses bijgekomen, Delphine. Zal deze regering iets doen aan de protocollair rangorde?”

Premier De Croo woensdag in De Kamer: “Het vastleggen van de lijst met de protocollaire rangorde is een bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken (Verlinden). De lijst behoort tot het gewoonterecht, er is geen wettelijke of reglementaire omkadering. De orde van voorrang heeft geen sociale, filosofische of religieuze connotatie, er kan geen enkel privilege of recht aan worden gekoppeld.”

De Croo nog: “Een herziening van de rangorde is niet opgenomen in het regeerakkoord. Wel willen wij de nationale feestdag omvormen tot een eigentijdse viering, met een prominentere rol voor de Gewesten en Gemeenschappen. De vraag over het vervullen van representatieve taken door prinses Delphine is niet aan de orde.”

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More