Vivaldi-regering wil gewicht kennen van toplui van RVA

Opvallend punt op de agenda van de ministerraad van 5 februari 2021. De ministerraad onder leiding van premier De Croo verloopt door de coronamaatregelen overigens via videoconferentie.

Een eerste punt is de weging van de functies administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal bij de RVA. De RVA of voluit Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen toe. De RVA is ook verantwoordelijk voor het stelsel van loopbaanonderbreking en tijdskrediet. Het gaat uiteraard niet om het bepalen van het gewicht van de personen, maar van de functies.

Andere agendapunten zijn de federale delegatie in de Algemene Cel Drugsbeleid en in de Thematische Vergadering Drugs, de overheidsopdracht voor de aankoop van computerlicenties ten voordele van de federale politie en de steun voor werkgelegenheid in de sector van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

Daarnaast ook een item over gender mainstreaming: de aanpassing van diverse bepalingen betreffende arbeidsongevallen en beroepsziekten. Op de agenda ook een loonsubsidie aan bepaalde werkgevers in de reissector en de regeling van de financiering van de Consumentenombudsdienst.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More