Viktor Verhulst heeft nu ook eigen vennootschap

Dat Gert Verhulst, nog steeds de sympathiekste presentator op een boot, een aantal vennootschappen heeft, is uiteraard niet verwonderlijk. Onlangs hebben we hier gemeld dat Gertje – samen met zoon Viktor en dochter Marie – een nieuwe onderneming heeft opgericht.

Viktor zelf heeft nu ook sinds kort zijn eigen firma. Viktor en een zogeheten stille vennoot hebben die firma in de zomervakantie opgericht.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550,00 EUR), waarvan duizend vijfhonderd euro (1.500,00 EUR) volstort werd bij de oprichting en is verdeeld in honderd (100) aandelen met een fractiewaarde van één honderdste (1/100-ste) van het kapitaal.

Op deze aandelen is ingetekend door de oprichters, zoals hierna wordt uiteengezet, en deze hebben zich onvoorwaardelijk verbonden tot nagemelde inbreng, en wel als volgt: Viktor 99 aandelen en de stille vennoot 1 aandeel.

De vennootschap heeft diverse doelstellingen. Een van de objectieven is voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de exploitatie van film-, televisie- en radiobedrijven en stations, omvattende de productie, het produceren, het schrijven, regisseren, coördineren, uitgeven, af- en bewerken, de sonorisatie, het assisteren bij, het in-en uitvoeren, huren en verhuren, commercialiseren en distribueren in alle stadia van afwerking van allerhande scenario’s, radio- en televisieprogramma’s en uitzendingen, videoclips en videoproducties, muziekproducties, reclamespots en allerhande industriële-, actualiteits-, mode- en artistieke producties en reportages en in het algemeen van alle communicatie- en audiovisuele producten alsmede het distribueren hiervan met alle mogelijke technische middelen ondermeer via kabeldistributie en straalverbindingen en eventuele andere communicatievormen of informatiedragers.

We wensen Viktor en de stille vennoot uiteraard alle succes.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More