Vier leden van Vivaldi-regering moeten nieuwe naamkaartjes laten maken

Sommige leden van de regering-De Croo hebben nieuwe titels gekregen. Het verandert niets aan de uitoefening van de functie. De bevoegdheden zijn identiek gebleven.

Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met Noordzee Van Quickenborne wordt Vice-eersteminister en Minister van Justitie en Noordzee. Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris Lalieux wordt Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden Kitir wordt Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid. Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie, belast met Noordzee De Bleeker wordt Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie en Noordzee.

De informatie werd vandaag in het Staatsblad gepubliceerd en gisteren al tijdens de plenaire zitting van De Kamer aangekondigd.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More