Verrassend verlies voor Dimitri Vegas & Like Mike

De vennootschap van absolute wereldsterren Dimitri Vegas & Like Mike heeft de cijfers voor 2019 bij de balanscentrale neergelegd.

Die cijfers zijn uitermate merkwaardig aangezien de firma in dat jaar een verlies van liefst 852.836 euro heeft geleden! In de jaarrekening vinden we niet onmiddellijk een verklaring voor dat grote verlies, maar vreemd is wel dat de brutomarge (omzet min bepaalde kosten) in 2019 ruim negatief was.

Er waren ook ‘niet-recurrente’ (niet terugkerende) bedrijfskosten van bijna 400.000 euro. In 2018 was er ook al een verlies dat evenwel veel kleiner was. De wetgeving stelt dat het bestuur van de onderneming dan een woordje uitleg moet geven over die 2 opeenvolgende negatieve resultaten. Dat is hier niet gebeurd.

Voor alle duidelijkheid: de grote firma van de dj-broers kan tegen een stootje. Het eigen vermogen (de financiële buffer) bedraagt nog ruim 2 miljoen euro na het verlies van 2019. Alleen: 2020 is een coronajaar. Benieuwd wat de impact zal zijn op de activiteiten.

(Thierry Debels)

 
 
Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More