Verlinden wil papieren stembiljetten digitaal laten tellen door PaTSy

De ministerraad is vrijdag – op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) – akkoord gegaan met een ontwerp van samenwerkingsakkoord en de opstart van een overheidsopdracht voor de ontwikkeling van een systeem ter ondersteuning van de digitale telling van papieren stembiljetten bij verkiezingen.

Het ontwerp beoogt in zijn globaliteit de ontwikkeling van een informaticatoepassing ter ondersteuning van de telling van papieren stembiljetten (Paper ballot Totalization System: PaTSy). De FOD Binnenlandse Zaken wordt aangewezen als leidende dienst voor de uitvoering van deze gezamenlijke overheidsopdracht.

De ministerraad heeft Verlinden daarom vrijdag belast met het ondertekenen van het samenwerkingsakkoord samen met de deelgebieden die dat wensen na overleg in het Overlegcomité en het opstarten van de gezamenlijke overheidsopdracht uit dit samenwerkingsakkoord, zodra één deelgebied dit akkoord heeft ondertekend.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More