Verlies voor Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in 2020

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. Ze helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. Ze rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, kortweg IVA VMM, die verscheidene taken heeft binnen het Vlaamse beleidsdomein Omgeving (het vroegere LNE).

In 2020 werd een nettoverlies van 708.923 euro opgetekend. In 2019 was er nog een ruime winst.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More