Verbod op polygamie in België, maar 741 vrouwen moeten pensioen met andere vrouw delen

Momenteel worden 741 overlevingspensioenen werknemer (waarvan 18 werden toegekend in 2019 en 18 in 2018 en gemiddeld 33 per jaar over de afgelopen tien jaar) verdeeld over verschillende weduwen, in toepassing van de huidige sociale zekerheidsovereenkomsten tussen Marokko of Algerije en België.

Ondanks het feit dat onze wetgeving polygamie verbiedt, moeten heel wat weduwen het overlevingspensioen dus delen met een andere echtgenote van hun polygame man. Hoe is dat mogelijk als polygamie bij wet verboden is in ons land?

De bevoegde minister onlangs in het parlement: “U weet dat de afschaffing van de polygamie in Marokko zich slechts in het begin van deze eeuw heeft voorgedaan. Dus zal het nog wel enige tijd duren eer deze situatie volledig uitgedoofd is.”

“Verder kan ik u meedelen dat er met Marokko een overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko op 18 februari 2014 werd ondertekend. Dit verdrag vervangt het oude verdrag dat reeds dateert van 1968 en dit nieuwe verdrag werd door de Kamer op 9 maart 2017 met 132 stemmen goedgekeurd.” Nadat de parlementen van de verschillende deelentiteiten het verdrag hadden goed gekeurd is dit formeel op 13 februari 2019 genotificeerd aan de Marokkaanse autoriteiten.

“Van zodra de Marokkaanse autoriteiten ons formeel meedelen dat de Marokkaanse procedure ook is afgerond zal het verdrag in werking treden. Van zodra dit verdrag in werking treedt zullen de overlevingspensioenen in het geval van een polygame situatie billijker verdeeld worden.”

Het nieuwe verdrag voorziet nu in de verdeling van de overlevingspensioen, rekening houdend met de duur van de huwelijken. “Met betrekking tot mijn standpunt in de zaak, zoals ik al zei, dit is een situatie die ons wordt opgelegd door de toepassing van het internationaal recht en dit leidt niet tot een wettelijke erkenning van polygamie, die een strafbaar feit blijft in ons land.”

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More