Vennootschap van El Kaouakibi dook wel erg diep in het rood

Is het subsidiegeld dat Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open VLD) kreeg, correct gebruikt? Dat is het onderwerp van ondertussen al twee onderzoeken, één door de voorlopige bewindvoerder van de betrokken organisatie en één door de stad Antwerpen, de belangrijkste geldschieter van het jongerendansproject Let’s Go Urban. Mochten er malversaties zijn, dan kan ook het parket een (voor)onderzoek starten. Een onderzoek naar de correcte naleving van de boekhoudregels is ook nog mogelijk.

Een van de vennootschappen die onderzocht worden, is JJ House (Point Urbain). Die firma werd eind 2016 opgericht door El Kaouakibi. Eind 2019 werd ze ontslagen als bestuurder. In de laatste 2 boekjaren werd er telkens verlies geleden. Het overgedragen verlies bedraagt bijna een half miljoen euro. Het eigen vermogen is eind 2019 negatief.

Uit de balans per 31/12/2019 blijkt een overgedragen verlies van 493.450,70 euro, zodat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is.

In de jaarrekening: “Na onderzoek beslist het bestuur van de vennootschap om de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit te behouden, en dit omwille van de volgende redenen: de vennootschap heeft een moeilijk jaar achter de rug. In het bijzonder weegt de huur fel door op het resultaat. De opbrengsten zijn niet navenant.”

“Er wordt bestudeerd hoe de activiteiten in de toekomst vorm kunnen worden gegeven. De vennootschap wordt onder andere ondersteund door de aandeelhouders. Dit zorgt ervoor dat alle schulden op korte termijn voldaan kunnen worden. Rekening houdend met het bovenstaande kunnen de gebruikte waarderingsregels worden behouden in continuïteit.”
Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More