Vandenbroucke laat ook ongewenste bijwerkingen van coronavaccin registreren

De ministerraad keurde gisteren op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit (KB) goed betreffende de registratie en de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19.

Het ontwerp van besluit geeft uitvoering aan de wet houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties tegen COVID-19. Deze wet bepaalt dat arts of verpleegkundige die een vaccin tegen COVID-19 toedient of onder wiens toezicht de vaccinatie gebeurt, elke vaccinatie registreert in de databank die door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt aangeduid.

Het ontwerp voorziet in de modaliteiten voor de registratie van de vaccinaties tegen COVID-19 die op Belgisch grondgebied worden toegekend in deze databank. Het specificeert de categorieën van gegevens die zullen worden geregistreerd, namelijk: de identiteitsgegevens van de persoon aan wie het vaccin werd toegediend, de identiteitsgegevens van de persoon die het vaccin heeft toegediend, de gegevens over het toegediende vaccin, het moment en plaats van de vaccinatie, het vaccinatieschema en de ongewenste bijwerkingen van de vaccinatie.

Het ontwerp bepaalt ook de verwerkingsdoeleinden waarvoor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19 kan worden uitgevoerd. Het ontwerp vermeldt ook de bevoegde deelgebieden (of de door hen aangeduide agentschappen) die, elk voor hun bevoegdheid, optreden als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Het koninklijk besluit houdt op uitwerking te hebben op de dag waarop een samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de deelgebieden over de registratie en de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19 in werking treedt.

Het ontwerp werd ter ondertekening voorgelegd aan de koning. Het verschijnt eerstdaags in het Staatsblad.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More