Van Quickenborne wil meer blauw… op zee

Vincent Van Quickenborne, minister belast met de Noordzee, heeft grote ambities met in zijn woorden onze elfde provincie. Zo wil hij meer blauwe energie, het stimuleren van de blauwe economie, bescherming van de blauwe natuur, versterken van de blauwe scheepvaart én meer blauw op zee. Als het maar blauw is dus…

Het ontwikkelen van meer blauw op zee houdt volgens de minister in dat we oog moeten hebben voor onze maritieme infrastructuren in de brede zin van het woord. “Onze havens en schepen zijn de motor van onze economie. De maritieme sector werd omwille van corona aangeduid als essentiële dienst om de bevoorrading van het land niet in gevaar te brengen.”

Maar gevaar dreigt volgens Van Quickenborne ook uit andere hoek. “Het is nodig dat we werk maken van efficiënte beveiligingsplannen.”

De Nationale Autoriteit voor Maritieme Beveiliging ontwikkelt de nodige normen en standaarden waaraan de beveiliging in het algemeen en het beveiligingsplan in het bijzonder moet voldoen. Van Quickenborne: “Beveiligingsplannen hebben tot doel te vermijden dat havens, schepen of havenfaciliteiten het voorwerp worden van een terroristische aanslag of spionage met grote menselijke of economische schade tot gevolg.”

“We zullen onderzoeken of de sites in 3D kunnen vastgelegd worden. Deze 3D beelden zullen op een streng beveiligd platform bewaard en vrijgegeven worden aan de veiligheids- en hulpdiensten wanneer hiertoe gegronde redenen bestaan.”

De minister: “In een volgend stadium zullen we onderzoeken of de genomen voorschriften en maatregelen ook kunnen ingezet worden om de invoer van drugs tegen te gaan. De idee is eenvoudig: wanneer we kunnen vermijden dat springstoffen of wapens kunnen binnengesmokkeld worden dan kunnen ook drugs geweerd worden uit onze havens.”

De plannen doen denken aan die van socialistisch minister Renaat Landuyt uit 2006. Op voorstel van Landuyt keurde de ministerraad toen een voorontwerp van wet goed die een betere beveiliging van de Belgische schepen, havens en havenfaciliteiten moet garanderen. “Niet alleen het luchtverkeer, maar ook het vervoer per schip en de havens zelf zijn immers kwetsbaar voor terroristische aanslagen.” Landuyt was minister in de regering-Verhofstadt II bis. Ook de Nationale Autoriteit voor Maritieme Beveiliging werd toen in het leven geroepen.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More