Van Quickenborne schuift Moslimexecutieve extra geld toe

In het Belgisch Staatsblad van woensdag 30 december werd het koninklijk besluit (KB) tot toekenning van een subsidie van 647.000 euro voor de werking van het Executief van de Moslims van België (Moslimexecutieve) gepubliceerd.

Concreet wordt een bedrag van 647.000 euro ten laste van artikel 21.33-02 Afdeling 59 – Erediensten en Vrijzinnigheid – van de begroting van de FOD Justitie, toegekend aan de VZW “College van het Executief van de Moslims van België” betreffende het dienstjaar 2020. Het bedrag 161.100 euro is hiervan bestemd voor de grote moskee in Brussel. Er is ook een bedrag toegewezen voor de aanvullende (theologische) opleiding van imam.

Het Executief van de Moslims van België wordt hoofdzakelijk gesubsidieerd door de FOD Justitie en is ertoe verplicht de wetgeving inzake overheidsopdrachten na te leven. Elke niet-verantwoorde subsidie moet worden terugbetaald.

Het Executief van de Moslims van België (EMB, of Moslimexecutieve) is het vertegenwoordigende orgaan van de moslims in België. Het werd erkend als officiële gesprekspartner van de Belgische regering door het koninklijk besluit van 7 juli 1996. Sinds de wet van 19 juli 1974 is de islam erkend als een van de gesubsidieerde levensbeschouwingen krachtens de wet van 4 juli 1870. Het Executief is samengesteld uit 17 leden van de Algemene Vergadering van Moslims van België, waarvoor in 1998 en 2005 verkiezingen werden georganiseerd.

Het eerdere koninklijk besluit van 26 maart 2020 tot toekenning van een subsidie van 583.000 euro voor de werking van het Executief van de Moslims van België wordt met dit KB opgeheven. Dit besluit heeft wel (retroactief) uitwerking met ingang van 1 januari 2020. Vincent Van Quickenborne, de minister bevoegd voor Justitie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More