Van Quickenborne blijft gaan voor erkenning Grote Moskee van Brussel

De FOD Justitie heeft de aanvraag tot advies met betrekking tot de erkenning van de Grote Moskee ontvangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 21 februari. De FOD Justitie heeft het gewest vervolgens om bijkomende informatie gevraagd.

Op 19 maart heeft de FOD Justitie de veiligheidsdiensten om een ontwerp van veiligheidsadvies gevraagd. Op 12 juni heeft de Veiligheid van de Staat (VSSE of Staatsveiligheid) om een verlenging van de adviestermijn gevraagd, rekening houdend met de coronacrisis.

Het ontwerp van veiligheidsadvies van de veiligheidsdiensten dateert van 14 oktober 2020. Minister van Justitie Van Quickenborne hierover vandaag in De Kamer: “Ik heb een negatief advies afgeleverd op 3 december 2020. Ten eerste, het is duidelijk dat een dergelijke inmenging en spionage niet toelaatbaar zijn. (…) Spionage en inmenging behoren tot de wettelijke taken van de inlichtingendiensten. Met de versterking van de inlichtingendiensten, die vooropgesteld is in het regeerakkoord, kan de werking van de Veiligheid van de Staat op het vlak van inmenging en spionage nog meer worden verbeterd.”

“Ten tweede, de regels voor erkenning en subsidiëring van moskeeën zijn duidelijk. De veiligheidsdiensten, zijnde de federale politie, de militaire inlichtingendienst, het OCAD, de Dienst Vreemdelingenzaken, het Centrum voor Financiële Informatie en de Veiligheid van de Staat, moeten elk een advies formuleren op basis van een onderzoek en de analyse die zij maken. Uit het dossier van de Grote Moskee van Brussel blijkt duidelijk dat de aard van de buitenlandse invloeden niet overeenstemt met de regels voor erkenning en dus ook voor de subsidiëring door de Belgische overheid. Daarom heb ik ingegrepen, door een negatief advies te geven.” 

Het Executief van de Moslims van België is het door België erkende en gesubsidieerde representatieve orgaan voor de islamitische eredienst. De minister: “Ook daarin duld ik uiteraard geen buitenlandse inmenging.”

Van Quickenborne tot slot: “Wij blijven gaan voor een erkenning van de Grote Moskee. Het is evenwel duidelijk dat daarvoor een aantal zaken moet veranderen. De redenen voor het negatieve advies van de veiligheidsdiensten moeten worden weggewerkt. Dat is duidelijk. Intussen heeft de persoon op basis waarvan het negatieve advies deels was gebaseerd, zijn ontslag ingediend.  Wij hebben daarvan de officiële bevestiging gevraagd.” De ondervoorzitter van het Executief van de Moslims van België (EMB), Salah Echallaoui, nam ontslag na het negatieve advies van de minister van Justitie.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More