Van Aalst mag Unesco de erkenning in haar gat steken

Aalstenaars hebben het gehad met de groteske verwijten.

De stad Aalst heeft de erkenning van het Carnaval door de Unesco, teruggestuurd. Voor burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) is het hele gezever rond racisme en antisemitisme genoeg geweest. “Wij zijn geen antisemieten of racisten”, zegt D’Haese. “Wie dat blijft beweren is te kwader trouw.”

De stad werd bedolven onder klachten vanuit joodse hoek. Die voelen zich door de Aalsterse kolder in hun kruis getast. In de stoet reed namelijk een praalwagen met karikaturale joodse personages die koffers met geld beschermden. De joodse gemeenschap vindt het antisemitisme, de Aalsterse ajuinen noemen het satire.

Het stadsbestuur van Aalst heeft sindsdien al het mogelijke gedaan om via overleg de betrokken partijen dichter bij elkaar te brengen, maar tevergeefs. Het gelijkekansencentrum Unia stelde dat er geen kwaadwillige intentie was en dat er geen sprake was van het overtreden van de wet, maar  Unesco schrijft – geïnspireerd door premier Wilmès – in haar ontwerpbesluit het omgekeerde: “Unia (…) confirmed that the representations of Jewish communities are indeed anti-Semitic.”

Die vooringenomenheid is voor het Aalsterse stadsbestuur een druppel teveel in de volle emmer. Zij laten weten dat van alle humoristen de Aalstenaars de dappersten zijn en houden de eer aan zichelf. Ze nemen afstand van de Unesco-erkenning als immateriëel erfgoed.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More